EVENTS AND SEMINAR

NEWS

27 Sep 2020
SUS BKK เป็นผู้สนับสนุนหลักในการประกวด TPA Karakuri Contest ที่จัดขึ้นโดยสสท.
 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 SUS BKK ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมส่งเสริม และเพิ่มทักษะให้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดการแข่งขัน TPA KARAKURI CONTEST 2020 (ครั้งที่ 1) ภายใต้เกมส์ "BENTO SET DELIVERY" ในงานนี้ SUS BKK เป็นผู้สนับสนุนโครงสร้างอะลูมิเนียมสำหรับ 10 ทีมจากสถาบันการศึกษาที่ผ่านรอบการคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยมีตัวแทนจากบริษัท SUS BKK เป็นผู้ให้คำปรึกษาและกรรมการตัดสินตลอดการแข่งขัน

โดยทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่
รางวัลที่ 1 ทีมอิรัชชัยมาเสะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัลที่ 2 ทีม DG42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลที่ 3 ทีม MHE-FINITE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลเทคนิคสร้างสรรค์ ทีม มะลิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี