EVENTS AND SEMINAR

NEWS

04 May 2019
แจ้งวันหยุดบริษัทเป็นกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562
 
บริษัท SUS BKK หยุดทำการในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และบริษัทจะเปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ