EVENTS AND SEMINAR

NEWS

12 Sep 2018
SUS BKK สนับสนุนผลงานชุดคาราคุริ ในงาน “SME สัญจร: พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0” ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา คุณรักสิทธิ์ ทวีทรัพย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย จากบริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด (SUS BKK) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “SME สัญจร: พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งมีศูนย์ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC) และกลไกเครือข่ายประชารัฐเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนให้ชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ยุค 4.0 โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน

ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่อีสานตอนใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ หรือที่เรียกเป็นกลุ่มจังหวัดว่า “นครชัยบุรินทร์” ในการพัฒนาใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งศูนย์นี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่

ซึ่งในงานนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำเสนอนวัตกรรมทางด้านกลไกคาราคุริที่ตอบรับการปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดยมี SUS BKK เป็นผู้สนับสนุนชุดโครงสร้างคาราคุริที่ใช้เป็นผลงานจัดแสดงในนิทรรศการ และได้มอบชุดอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับศูนย์ฯ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่งผลให้ชุมชนสามารถเข้าถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคาราคุริ ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตได้

#อลูมิเนียมโปรไฟล์   #คาราคุริ   #ไคเซ็น
#Aluminium Profile   #Karakuri   #Kaizen