EVENTS AND SEMINAR

NEWS

01 Apr 2022
SUS BKK สาขาปิ่นทองมอบเดโม่คาราคุริให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2022 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด ได้มอบชุดกลไกคาราคุริ จำนวน 2 ชุด ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ใช้เป็นสื่อในการสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับกลไกคาราคุริ นำไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานคาราคุริได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ