EVENT

SUS BKK สาขาปิ่นทอง ได้จัดงานสัมมนาคาราคุริ ให้กับ บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด (Siam NDK Co., Ltd.)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด (SUS BKK) ได้จัดงานสัมมนาคาราคุริ ให้กับ บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด (Siam NDK Co., Ltd.) ณ SUS BKK สาขาปิ่นทอง 

งานสัมนนานี้เรามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของกลไกคาราคุริ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนจากอลูมิเนียม รุ่น GF รวมถึงจัดกิจกรรม  Workshop ประกอบชิ้นงานคาราคุริ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้ลงมือประกอบชิ้นงานคาราคุริตาม Drawing ด้วยตนเองจนเสร็จสมบูรณ์

โดยเราหวังว่างานสัมมนาคาราคุรินี้จะช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน และเสริมสร้างทักษะการประกอบชิ้นงานคาราคุริให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสามารถประกอบชิ้นงานได้ด้วยตนเอง