EVENT

Thaisummit Harness Public Company Limited เข้าร่วมงานสัมมนาคาราคุริ ณ SUS BKK สาขาปิ่นทอง และเยี่ยมชมโชว์รูม อมตะซิตี้ ชลบุรี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 พนักงานจาก Thaisummit Harness Public Company Limited ได้เข้าร่วมงานสัมมนาคาราคุริ (Karakuri Seminar) ณ SUS BKK สาขาปิ่นทอง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกคาราคุริเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนในการผลิต 

เนื่องจากโชว์รูมแต่ละสาขาของ SUS BKK มีตัวอย่างชิ้นงานที่หลากหลายแตกต่างกันไป หลังจากที่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เรียนรู้ด้านทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกคาราคุริและเยี่ยมชมโชว์รูมของสาขาปิ่นทองแล้ว จึงได้เดินทางมาเยือนโชว์รูมประจำสำนักงานใหญ่ อมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อศึกษาชิ้นงานคาราคุริกันต่อค่ะ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

SUS BKK ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมโชว์รููมของเรานะคะ ท่านสามารถ Walk-in เข้ามาที่โชว์รูมทั้ง 3 สาขา ได้ทุกวันทำการค่ะ สนใจสามารถติดต่อเราได้ที่นี่นะคะ