EVENT

พนักงานจาก Mitsubishi Turbocharger Asia Co., Ltd เข้าร่วมงานสัมมนาและเรียนรู้กลไกคาราคุริ ที่ SUS BKK อมตะ ซิตี้ ชลบุรี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 พนักงานจาก Mitsubishi Turbocharger Asia Co., Ltd ได้มาเยือน SUS BKK สาขาอมตะ ซิตี้ ชลบุรี เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาคาราคุริและกิจกรรม Workshop ประกอบชิ้นงานคาราคุริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเรียนรู้ระบบกลไกคาราคุริ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาประกอบเป็นชิ้นงานคาราคุริได้

SUS BKK นั้นยินดีส่งมอบความรู้ด้านคาราคุริเสมอมา และในครั้งนี้เราก็ได้ตอบรับความต้องการจากลูกค้าพร้อมจัดงานสัมมนาคาราคุริเพื่อถ่ายถอดความรู้ ร่วมถึงให้คำแนะนำด้านแผนงานปรับปรุงไลน์การทำงาน (Improvement Project) แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง 

SUS BKK หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมแนวคิดให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการปรับปรุงไลน์การผลิตของตนเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป