EVENT

SUS BKK จับมือกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) จัดคอร์สอบรม Karakuri พร้อมมอบชุดฝึกอบรม Karakuri

บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด หรือ SUS BKK ร่วมมือกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) ในการอบรมหัวข้อ Karakuri workshop ขึ้น ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สาขาพัฒนาการ  โดยในงานนี้ SUS BKK ได้ส่งวิทยากรเข้าร่วมบรรยาย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณรักสิทธิ์ ทวีทรัพย์  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย และคุณทวนทอง นาเมืองรักษ์ ผู้จัดการแผนก ECS  นอกจากนี้ SUS BKK ยังได้มอบชุดฝึกอบรม Karakuri ให้แก่ ส.ส.ท. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจต่อไป

สำหรับกำหนดการจัดคอร์สอบรม Karakuri ในครั้งต่อไป ท่านสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้จากเพจเฟสบุ๊ค System Upgrade Solution BKK ค่ะ

 

จากซ้ายมือ คุณพณิตา จงเจริญชัยพร ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม และคุณกรณ์เดช ธนภณพงศ์ ที่ปรึษาอุตสาหกรรม จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) คุณรักสิทธิ์ ทวีทรัพย์ และ คุณทวนทอง นาเมืองรักษ์