EVENT

SUS BKK จัดงานสัมมนาคาราคุริ ไคเซ็น ให้กับ Aisin Ai (Thailand) Co, Ltd และ Kang Yong Electric Public เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทาง SUS BKK สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี ได้ตอบรับความต้องการของลูกค้าในการจัดงานสัมมนาคาราคุริ ไคเซ็น โดยผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในวันนี้ ได้แก่ พนักงานจาก บริษัท ไอชินเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) รวม 15 ท่าน วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้คือ การช่วยสร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ และมอบไอเดียใหม่ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของท่านร่วมกับกลไกคาราคุริให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
ภายในงานสัมมนา SUS BKK ได้จัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคาราคุริมาให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกคาราคุริ รวมถึงแนวทางการเลือกส่วนประกอบต่างๆ จากผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม โปรไฟล์ รุ่น GF มาใช้เพื่อสร้างเป็นชิ้นงานคาราคุริ และเรายังได้จัดกิจกรรม Workshop ประกอบชิ้นงานคาราคุริขึ้น เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสกับส่วนประกอบต่างๆ และรับประสบการณ์การประกอบชิ้นงานคาราคุริจนเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้จริง