EVENT

SUS BKK สาขาปิ่นทอง ได้จัดงานสัมมนาคาราคุริ ไคเซ็น ให้กับบริษัท Aisin Thai Automotive Casting และบริษัท Hanon Syatems (Thailand) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา SUS BKK สาขาปิ่นทอง ได้จัดงานสัมมนาคาราคุริ ไคเซ็น (Karakuri Kaizen Seminar) ให้กับ Aisin Thai Automotive Casting Co.,Ltd. และ Hanon Syatems (Thailand) Co.,Ltd. โดยงานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดต้นทุนในการผลิต นอกจากนี้ ทาง SUS BKK ยังจัดกิจกรรม Workshop ประกอบชิ้นงานคาราคุริให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดความคิดและประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติคาราคุริกับกระบวนการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประมวลภาพงานสัมมนาคาราคุริ ไคเซ็น และกิจกรรม Workshop (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)