EVENT

On-site Training at Fuji Electric Co.,Ltd.

คอร์สอบรมแบบเป็นกันเองที่ทาง SUS BKK จัดให้กับบริษัท Fuji Electric Co.,Ltd. ถึงแม้ลูกค้าจะไม่สะดวกในการเดินทาง 

เรา SUS BKK พร้อมบริการจัดอบรมให้ถึงที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จุดประสงค์ : เพื่อนำเสนอไอเดียและให้ความรู้เกี่ยวกับการ Improvement Production Line by GF Karakuri

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ : ได้เห็นและสัมผัสกลไกการทำงานของคาราคุริ เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานจริงที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งเป็นแนวคิดในการนำพาร์ทและชิ้นส่วนอลูมิเนียมของ SUS มาประกอบเป็นโครงสร้าง โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นว่าคาราคุริช่วยปรับปรุงไลน์การผลิตได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นแนวทางในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับฝ่ายบริหารต่อไป